Uvjeti poslovanja

Opće informacije o trgovačkom obrtu

Tehnoline t.o.

Draguzeti 32

52207 Barban

Adresa elektroničke pošte:

prodaja@tehnoline.hr

Upisano u uredu državne uprave za gospodarstvo 15.06.2000., MBO 91786789 , OIB 20360815541

Poslovni računi otvoreni u Zagrebačkoj banci IBAN HR6523600001101194319 te Raiffeisen banci IBAN HR4424840081135198123

Direktor Mladen Draguzet

 

OPĆE ODREDBE

 

Nositelj svih prava na Internet stranici www.tehnoline.hr je trgovački obrt Tehnoline t.o. Tehnoline t.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Tehnoline Internet trgovine. Korištenjem usluge Tehnoline smatra se da je krajnji korisnik u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima Prodaje, te da ih u cijelosti razumije i prihvaća. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Tehnoline Internet trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o kupoprodaji na daljinu između Krajnjeg korisnika i Tehnoline Internet trgovine, a smatraju se sastavnim dijelom Ugovora. U daljnjem tekstu radi bolje jasnoće, umjesto termina Krajnjeg korisnik, koristit će se termin Kupac, u slučajevima kada je između Krajnjeg korisnika i Tehnoline t.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Krajnjeg korisnika savjetujemo da se prije kupnje upozna s Uvjetima, te da iste redovito provjerava, kako bi bio upoznat sa svim svojim pravima i obvezama.

Tehnoline t.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta u bilo koje doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve možebitne posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama.

Tehnoline t.o. zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i pod stranica koje su sastavni dio Tehnoline Internet trgovine u bilo koje doba bez obveze prethodne najave, te nije odgovorna ni za kakve možebitne posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internet stranicama te nastavak njihovog korištenja podrazumijeva da Krajnji korisnik prihvaća promjene.

Tehnoline t.o. zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Tehnoline Internet trgovine u bilo koje doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomično, a može i u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.

Korištenje usluga Tehnoline Internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Tehnoline Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Tehnoline t.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost, te se moraju koristiti u skladu s korisničkim uputama.

 

VAŽNO: radi ljudskog faktora Tehnoline t.o. ne može jamčiti za točnost i pouzdanost sadržaja bilo koje informacije o proizvodu ili usluzi dane preko svojih stranica, no ukoliko do greške dođe svakako ćemo pri obeštećenju Kupca poštivati Zakone vezane uz prodaju na daljinu.

 

UVJETI PRODAJE

 

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA NA DALJINU

 

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Tehnoline t.o. za sklapanje Ugovora, a kada Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima iste prihvati, smatra se da je zaključen Ugovor između Kupca i Tehnoline t.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora jest kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Tehnoline Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona s ljudskim posredovanjem, upitom putem Kontakt formulara ili narudžbom usluge ili dobara nakon registracije na WEB stranici www.tehnoline.hr.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Kupac prihvati ponudu Tehnoline t.o. na jedan od sljedećih načina:

 • Dovršavanjem narudžbe kao registrirani Kupac i Tehnoline Internet trgovine, te izvršenjem plaćanja
 • Dovršenjem narudžbe putem telefonske linije 052/ 350-000, te izvršenjem plaćanja
 • Traženjem ponude putem e-maila prodaja@tehnoline.hr, te izvršenjem plaćanja.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, Kupac je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će potraživati usluge, te odabrati sigurnosnu zaporku i dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Tehnoline t.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun Kupca, bez obveze naknade Kupcu bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom Kupca (koja uključuje plaćanje naručene usluge ili robe) smatra se da je sklopljen ugovor između njega i Tehnoline t.o.

Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji Kupca, odnosno od dana kada Kupac prihvati ponudu za sklapanje Ugovora.

Pri sklapanja Ugovora, smatra se da je Kupac primio na znanje sljedeće stavke:

 - predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača -  link na članak zakona objavljen u Narodnim novinama, br. 41/2014.

 - pravo Kupca na jednostrani raskid Ugovora s Obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača  link za preuzimanje Obrasca za jednostrani raskid ugovora

- Uvjete

 

JEDNOSTAVNI RASKID UGOVORA

 

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga, te će biti obeštećen u potpunosti.

 Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude u potpunosti ispunjena.
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave oštećena, a to nije prijavljeno odmah po primitku.
 • ako je predmet Ugovora proizvod koji je otvoren, korišten, te je ambalaža nepovratno oštećena, a proizvod time izgubio vrijednost.
 • ako je predmet Ugovora isporuka  računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 • ako je predmet Ugovora proizvod čije je jamstvo aktivirano, te je počelo teći.
 • ako je predmet Ugovora proizvod koji je izrađen po specifikaciji Kupca.
 • ako je predmet Ugovora proizvod ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostavni raskid Ugovora, mora obavijestiti Tehnoline t.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na Tehnoline t.o., Draguzeti 32, 52207 Barban ili elektroničkom poštom na prodaja@tehnoline.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime / naziv poduzeća, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Za ostvarivanje navedenog prava, Kupac može koristiti pripremljeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Obrazac koji možete preuzeti ovdje Kupac treba ispuniti i poslati, a Tehnoline t.o. se obvezuje da će bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana kada Tehnoline t.o., odnosno Tehnoline zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora.  Ako Kupac iskoristi jednostrani raskid Ugovora, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dužan je snositi izravne troškove i slanja proizvoda, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke u smislu da je dostavu proizvoda organizirao u vlastitom aranžmanu.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu osim kada to nije moguće, npr. kupnja na kredit.  Povrat novca Tehnoline t.o. može izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen, te nakon što bude izvršen pregled istoga.

Kupac je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Tehnoline t.o. (Tehnoline), Kaštenjer 5/a, 52100, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kad je Tehnoline t.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata proizvoda Kupac snosi sam. Kupac se moli da prije raskida Ugovora kontaktira Tehnoline putem e-maila na adresu prodaja@tehnoline.hr kako bi mu se bio objašnjen postupak povrata proizvoda.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja robom sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Tehnoline-u t.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Tehnoline t.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

 

UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

 

Glavne karakteristike proizvoda, cijena, posebni popusti i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one proizvode koji su važeći u trenutku zaključenja narudžbe. Navedeni podaci naznačeni su uz svaki proizvod na stranici Tehnoline-a.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave računa se odvojeno, odnosno isti se odabire prilikom završetka kupnje.

Sve cijene su izražene u eurima (€). U sve cijene uračunat je PDV.

Sve informacije o potvrdi kupnje putem elektroničke narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte Kupca koja je navedena u postupku registracije.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju molimo Kupca da nas kontaktira na: prodaja@tehnoline.hr ili na telefonski broj 052/ 350-000 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

Ukoliko niste sigurni kako završiti kupnju, nazovite na broj 052/ 350-000 i pomoći ćemo Vam proći kroz korake vezane uz on-line kupovinu.

 

DOSTAVA I UVJETI KUPNJE

 

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i Kupcu se izdaje račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

Trošak dostave bit će iskazan u košarici, odvojeno od cijene proizvoda

Trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30,00 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu Kupca.

Rok isporuke proizvoda na području cijele Hrvatske je 1 (jedan) dan od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda koji putuju na otoke, te u slučajevima utjecaja više sile.

Rok isporuke proizvoda na hrvatske otoke je do 7 radnih dana.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, Kupca će o tome obavijestiti naša služba za korisnike.

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

 

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.

Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Tehnoline t.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku uz navođenje broja narudžbe, broja računa ili svog korisničkog imena, putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na e-mail adresu: prodaja@tehnoline.hr
 • na adresu: Tehnoline t.o., Kaštenjer 5/a, 52100 Pula
 • na broj telefona: 052/ 350-000

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Kupac je dužan odmah reagirati prilikom preuzimanja pošiljke, te zatražiti zapisnik od dostavne službe o uočenim oštećenjima.

Tehnoline t.o. vrši prikup reklamiranog oštećenog, neispravnog ili pogrešno isporučenog proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda.

U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvod s novim u cijelosti snosi Tehnoline t.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, cjelokupni trošak zamjene proizvoda snosi Tehnoline t.o., a u slučaju neopravdane reklamacije cjelokupni trošak snosi Kupac.

 

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS

 

Proizvodi za koje Tehnoline t.o. daje jamstvo u skladu su s Hrvatskim zakonom. Jamstvo je određeno od strane proizvođača, a svaki takav proizvod posjeduje i jamstveni list.

Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva.

Uz opis proizvoda na ambalaži proizvoda nalazi se i podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod i gdje.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko se proizvod ne može popraviti u jamstvenom roku, a nema jednakog proizvoda za zamjenu ili Kupcu ne odgovara ponuđena zamjena, Tehnoline t.o. vraća Kupcu uplaćeni iznos.

Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda, isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista, pa je Kupac dužan čuvati jamstveni list i račun.

Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili rukovanja koje nije u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

 

NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

 

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina koji su detaljno opisani  na ovom linku:

1. Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom:  dostupno je u dućanu, a i on-line jednom od ovih kreditnih kartica: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium i Diners.

2. Plaćanje općom uplatnicom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Tehnoline prosljeđuje Kupcu e-mailom podatke potrebne za plaćanje Općom uplatnicom. Sve podatke potrebno je točno upisati u Opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku 2 dana od rezervacije, inače ne garantiramo za dostupnost i cijenu proizvoda.

3. Plaćanje Internet bankarstvom: proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem Internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Tehnoline prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, u suprotnom Tehnoline t.o. ne jamči za dostupnost i cijenu proizvoda.

4. Plaćanje putem ponude:  Kupac ima mogućnost plaćanja po ponudi. Nakon potvrde narudžbe, Tehnoline na e-mail adresu Kupca dostavlja ponudu. Nakon primitka uplate, u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke. Uplatu je potrebno izvršiti u roku 2 dana, u suprotnom Tehnoline t.o. ne jamči za dostupnost i cijenu proizvoda.

5. Plaćanje gotovinom: pouzećem i u dućanu.

 

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

 

Tehnoline t.o. obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost Kupca Tehnoline Internet trgovine, te će podatke koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu uvjetima.

Tehnoline t.o. može prikupljati osobne podatke Kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo i isključivo ako iste Kupac prilikom registracije dobrovoljno upiše u Tehnoline Internet trgovinu.

Tehnoline t.o. navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinih potreba, navika i zahtjeva Kupca, kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Tehnoline Internet trgovine.

Tehnoline t.o. prikuplja i obrađuje podatke o Kupcu koji se odnose na način uporabe Tehnoline Internet trgovine bez otkrivanja identiteta Kupca, odnosno bez otkrivanja osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta Kupca.

Tehnoline t.o. prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) Kupca ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih karakteristika WEB stranice.

Tehnoline t.o. i Tehnoline Internet trgovina ne bilježe broj kreditnih kartica Kupca niti pohranjuju transakcijske podatke.

Tehnoline t.o. za naplatu kreditnih kartica koristi uslugu treće strane, ovlaštene banke i WSpay™ sustava za on-line autorizaciju kreditnih kartica sukladno zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda.

 

DODATAK

Za sve nespomenuto dajemo do znanja kako poslujemo u skladu Zakonom i zaštiti potrošača koji možete pronaći na ovom linku.

 

 

 

 

 

Koristimo samo nužne kolačiće/cookies kako bi osigurali osnovne mogućnosti web trgovine (košarica, jezik i valuta).

Ne pratimo aktivnosti svojih posjetitelja i ne prikupljamo podatke o svojim posjetiteljima!

Ako želite nastaviti koristiti naše web stranice morate se složiti s njihovim korištenjem!

Više pročitajte ovdje.

Slažem se Ne slažem se